Ammattilainen


"Varakoti Varpunen on erikoistunut tuottamaan kustannustehokkaasti lyhytaikaista, mutta myös säännöllistä Kotikuntoisuutta ylläpitävää ja palauttavaa palvelua asiakkaille, joilla on erilaisista syistä johtuvia toimintakyvyn muutoksia tai riski niihin esimerkiksi iän tai sairauksien takia ja jotka tarvitsevat myös hoitoa ja hoivaa."

"Varakoti Varpusen palvelut tarjoavat terveyskeskusten vuodeosastoille, kotihoidolle ja myös asumisen palveluyksiköille mahdollisuuden tehostaa resurssien käyttöä. Varakoti Varpusessa asiakas voi odottaa turvallisesti myös tehostetun palveluasumisen paikkaa, kunnes pysyvä palveluasumisen paikka löytyy. Toimimme yhteistyössä, aina asiakkaan parhaaksi!" 


Vuodeosastoille mahdollisuus

- purkaa ruuhkatilanteita ja mahdollisuus keskittyä resurssien tehokkaaseen käyttöön
- vähentää riskiä laitostumiseen: vuodeosastoilla on myös hyväkuntoisia intervalliasiakkaita ja uhkana on heidän laitostuminen, mikä lisää esimerkiksi omaishoitajan jo valmiiksi raskasta taakkaa kotiarjessa
- tarjota potilaalle ”pehmeää laskua” kotiin Varakoti Varpusen kautta

Kotihoitoon mahdollisuus

- hallita työmäärää niukilla resursseilla (aika) ja taata asiakkaalle turvallinen hoito esimerkiksi kroonisen sairauden ennakoinnissa
- keventää kotihoidon työtaakkaa: esim. Varpusen pesupalvelu, jolloin pesun lisäksi asiakas saa myös elämyksen, virkistäytymisen ja sosiaalisuutta ainutlaatuisessa toimintaympäristössä
- arvioida asiakkaan kokonaiskotikuntoa Varakoti Varpusen kanssa yhteistyössä epäselvissä tilanteissa ja saada lisätukea Varakoti Varpusesta haastavamman hoitoa tarvitsevan asiakkaan tai seurantaa tarvitsevan asiakkaan kohdalla ja vapauttaa näin resursseja

Palveluasumisen tuottajille mahdollisuus

- järjestää virkistäviä ja vaihtelevia retkiä Varakoti Varpuseen
- mahdollisuus tutustua luontolähtöisten hoivapalveluiden toimintoihin ja saada uusia ideoita vaikuttavien kuntoutuselementtien hyödyntämiseen
- kuntouttaa intervallijaksona asukkaitaan Varakoti Varpusessa ja keskittyä näin ydinpalveluun – asumispalvelun tuottamiseen- resurssitehokkaasti
- purkaa ruuhkatilanteita
- Varakoti Varpunen kulkee rinnalla helpottaakseen asumisen palvelujen tuottamista

Lue lisää: "Hilkan tarina"