Luontohoito ja -hoiva

Palvelulupaus: ”Varpusessa tuetaan, kannustetaan ja mahdollistetaan asiakkaan kotikuntoisuuden (fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen, kognitiivisen) säilymistä, ylläpitoa, palautumista ja vahvistumista. Tuotamme luontolähtöisten palvelusisältöjen kautta parempaa elämänlaatua ja hyvinvointia.”

Tavoitteellista luontohoitoa ja -hoivaa

Luontoympäristön ja eläinten terapeuttiset merkityssuhteet ja vaikutusmahdollisuudet erityisesti ikääntyneen hyvinvoinnin tukemiseen tunnetaan Varakoti Varpusessa. Toiminnan ytimenä ja tavoitteena on vahva luontoarvojen mukainen kuntoutusmalli, jossa elämyksellisyys ja kokemuksellisuus nousevat tärkeään rooliin. Kotona asuvat ikääntyneet ja muistisairaat ovat omassa arjessaan usein yksinäisiä ja epävarmoja omasta selviytymisestään ja voimavaralähtöinen arki uupuu monelta.

Varakoti Varpusen toiminta-ajatus on nimenomaan toimia "varakotina" näille ikääntyneille ja heidän omaisille; saada voimaantumista ja toimia turvallisena ympäristönä oman arjen tukemiseen sekä saavuttaa niin psyykkistä kuin fyysistä hyvinvointia. Luontoympäristö ja eläimet mahdollistavat toiminnassa luontevan tekemisen ja olemisen elementit. Työntekijät antavat omalla esimerkillään luontevan ja luotettavan ympäristön asiakkaille yhdessä olemiselle. Muistisairailla ja ikääntyneillä eläimet sekä luontoympäristö mahdollistavat toiminnassa luontevan ilmapiirin sosiaalisiin kanssakäymisiin ja tukitoimena sosiaalisten vuorovaikutustaitojen ylläpitämiseen.

Ulkona ja sisällä

Varakoti Varpusessa rakennettu ja luonnontilainen ympäristö yhdessä puutarhamiljöön kanssa luo runsaan sekä tasapainoisen kokonaisuuden, jossa on inspiroivia yksityiskohtia, esteettisesti harmonista nähtävää ja koettavaa. Vanhan maalaismiljöön luoma kokonaisuus luo turvallisuuden tunnetta sekä myös yhteistä jaettua merkityspohjaa asiakkaiden välillä ja mahdolllistaa siten toiminnassa yhteisöllistä yhteenkuuluvuutta. Kädentaitojen ja muisteluhetkien yhtenä yhdistävänä tekijänä on luonnonelementtien hyödyntäminen. Luonto virittää ja ylläpitää aistitoimintoja, esimerkiksi jalkahoidossa käytetään yrttejä, joilla tuotetaan elämyksellisiä aistimuksia tunto-, näkö- ja hajuaistin kautta.

Palvelun tuottamisessa luontoelementit ja miljöö luovat "näyttämön", joka aikaansaa elämyksellisyyttä jo sellaisenaan tai tiettyjä osa-alueita esiin nostaen tai toiminnallisena menetelmänä käyttäen. Palvelun elämyksellisyys ei ole itse tarkoitus vaan väline kokemuksille. Myös positiivisille "tunnekuohuille" altistaminen sysää liikkeelle, havaintoihin, muistamiseen, aktivoitumiseen, voimaantumiseen. Elämyksellisyydellä luodaan asiakkaalle avain olla oman elämänsä subjekti.

Arjen rytmi luonnosta ja osallisuudesta

Talon arkipäivien, viikkojen ja kuukausien rytmi perustuu luonnon kiertoon vuodenaikojen mukaan. Pihapiiri mahdollistaa puutarha-avusteisen toiminnan antaen merkityksellistä tekemistä arkeen ympäri vuoden: puutarha eläimineen on ikääntyneille ja erityistä tukea tarvitseville asiakasryhmille paikka, jossa luonto koetaan eri aistein, saadaan merkityksellistä tekemistä ja osallisuuden kokemuksia joka päivä.

Esimerkiksi keväinen siementen kylväminen, kasvattaminen, hoitaminen ja sadonkorjuu tekevät muistisairaalle ihmiselle vuodenkierron todelliseksi. Pihapiirin eläinten tarkkailu, lintujen ruokintapaikan hoitaminen ja kesäeläinten hyvinvoinnista huolehtimiseen on kaikilla mahdollisuus osallistua. Myös niinkin arkiset asiat, kuin yhteiset ateriointihetket ovat merkityksellisiä paitsi hyvän, monipuolisen ja aisteja virittävän ruuan takia, niin myös siksi, että ne ovat yhteisössä osallisuutta tuottavia tilanteita. Ateriat valmistetaan talon omassa keittiössä puhtaista, omista ja lähituottajien raaka-aineista itse.

Pihan, puutarhan, eläinten ja luonnon elementtien tavoitteellisella hyödyntämisellä osana Varakoti Varpusen päivittäistä toimintaa tuotetaan jokaiselle asiakkaalle mahdollisuus esteettisyyteen, haltioitumiseen, turvallisuuden-ja jatkuvuuden tunteeseen, omaan merkityksellisyyteen osana yhteisöä. Osallisuus tavoitteellisesti toteutettuna osana hoitotyötä elvyttää, voimauttaa, kuntouttaa ja motivoi asiakasta aktiiviseen, omatoimiseen toimintakyvyn ylläpitämiseen myös kotona.