Varakoti Varpunen

Idea kotikuntoisuutta tukevan matalan kynnyksen hoivapalvelun tuottamiselle kotihoidon ja palveluasumisen väliin kypsyi yrittäjä Mari Kotilaiselle liki 20 vuoden hoitotyön pohjalta käytännön hoitotyössä: ”Aluksi meillä keskityttiin tuottamaan virkistävää päivätoimintaa ikäihmisille. Vuodesta 2017 laajensimme tarjontamme käsittämään myös tehostetun väliaikaisen yöhoidon”. Yrityksen missiona on alusta saakka ollut hoitotyön toimintatapojen uudistaminen: inhimillinen ote, luonnonläheisyys ja onnistumisen ilo arjessa. ”Olemme erikoistuneet tuottamaan luontolähtöisesti kotikuntoisuutta ihmisille, joiden toimintakyky on iän tai muun syyn seurauksena arjessa heikentynyt.”

Vastuullista osaamista

Meillä ihminen ymmärretään kokonaisvaltaisesti, sairauksistaan huolimatta toimivana, itsenäisenä ja omana persoonanaan, inhimillisenä yksilönä. Elämme arkea yhdessä, osallistuen. Meillä tuetaan elämänlaatua ja kotona asumista, sillä koti on jokaiselle se rakkain paikka. Varpunen on kuin toinen koti, joka tuo elämään turvallisen hoivan lisäksi sisältöä, runsautta, onnistumisen kokemuksia, pystyvyyttä, osallisuutta, elämänlaatua ja elämänhallintaa.

Yrityksemme arvot ovat yksilön arvostaminen, luontoläheisyys, luottamus, osallisuus ja yhteisöllisyys. Nämä arvot näkyvät meillä arjessa kaikessa toiminnassa. Kohtelemme asiakkaitamme tasavertaisina ja pyrimme ratkaisukeskeiseen ajatteluun. Työskentelemme asiakkaan hyvinvoinnin eteen ja haemme jatkuvasti parempia toimintatapoja ja olemme sitoutuneet auttamaan heitä arjen vaikeuksien ratkaisemisessa ja rittävän tuen saamisessa.

Kaikki Varpusen työntekijät ja yhteistyökumppanit ovat sitoutuneita yrityksen arvoihin ja toimintamalliin. Työntekijöiden valinnassa ammattitaidon lisäksi työntekijän asenne on ratkaiseva: kunnioittava kohtaaminen ja vastavuoroisuus ovat taitoja, joita kaikilta työntekijöiltä vaaditaan. Hoitovastuun lisäksi Varpusen työntekijät ottavat aina myös vastuun asiakkaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Rakennamme parasta aikaa laatujärjestelmää ISO 9001 pohjalta, LEAN- periaatteella ja lisäksi Green care- laatumerkkiä palveluidemme tason varmistamiseksi. Huomioimme luontoarvot ja kestävän kehityksen kaikessa toiminnassa.

Verkostoyhteistyö

Yhdessä tekeminen on toimintamme keskiössä. Toteutamme voimavaralähtöistä hoivaideologiaamme vahvan yhteistyöverkoston kanssa. Näin varmistamme monipuolisen ja uudistuvan sisällön asiakkaillemme.

Yhteistyökumppaneitamme:

- Elämyspiha Pikku Kili: kesälaitumen kotieläimet. Eläinlähtöinen toiminta, lajintuntemus, eläintenhoidon vastuurooli.
- Lieksan Matkakaverit: sovellettu retkitoiminta ikääntyneille asiakasryhmille.
- Nevalaisen puutarha: puutarhalähtöisessä toiminnassa lajituntemus, istutukset sekä vuodenkierron suunnittelu.
- Erä-Eerot: Ikääntyneiden retkitoiminnassa eläinten ja luonnon kuvaus sekä vahvan lajituntemuksen kautta tarinankerronta kuntoutustoiminnassa.
- Lieksan Ortofysio Oy: piha- ja luontoympäristössä toteutettava fysioterapeuttinen kuntoutustoiminta, yksilö- ja ryhmätoiminta.
- Käsityötaiteilija Liisa Ehrukainen: luontomateriaalien virikkeellinen käyttö ja toiminta sisätiloissa, mm. vuodenajan kiertoon liittyvän luontoseinän, ”Juureva puu”  toteuttaminen asiakkaiden kanssa huovuttamalla.
- Kuvataideterapeutti Saila Kananen: kuvakerho Varakoti Varpusessa, terapeuttinen taide- ja valokuvatoiminta.
- OmaisOiva ry / Lieksa: mm. Ovet- valmennustyö
- AVOT- hanke / SiunSote: Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla: AVOT-hanke toteuttaa Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanketta Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)
- Saunamies ky, Esa Pönkänen: elämyssauna-asiantuntija
- Lieksan alueen taksi, Kimppakyyti Kortelainen, Minna ja Arto